Zalecenia postępowania w czasie stanu epidemii SARS-CoV 2

Zalecenia postępowania w czasie stanu epidemii SARS-CoV 2

"ZALECENIA POSTĘPOWANIA W LECZENIU ŻYWIENIOWYM - DOJELITOWYM I POZAJELITOWYM W WARUNKACH DOMOWYCH W CZASIE STANU EPIDEMII SARS-CoV 2" Niniejszy dokument jest efektem współpracy specjalistów z większości ośrodków leczenia żywieniowego domowego w Polsce. Powstał w oparciu o doświadczenia ośrodków. Nie jest dokumentem ostatecznym, w miarę zdobywania doświadczenia będzie aktualizowany. Pamiętać należy, że większość reguł leczenia żywieniowego [...]

14 kwietnia 2020|

PILNE

Dnia 2.04.2020 skierowaliśmy do Prezesa Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o pilne  uregulowanie istotnych kwestii organizacyjnych i prawnych związanych z realizacją, sprawozdawaniem oraz rozliczaniem leczenia żywieniowego w warunkach domowych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Otrzymaliśmy odpowiedź, która powinna rozwiać przynajmniej część Państwa wątpliwości. Publikujemy poniżej oba dokumenty, aby mogli Państwo z nich korzystać w bieżącym zarządzaniu [...]

09 kwietnia 2020|

APEL DO PRODUCENTÓW DIET, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W ŻYWIENIU DOJELITOWYM I POZAJELITOWYM W WARUNKACH DOMOWYCH O POMOC DLA SZPITALI SIECIOWYCH PROWADZĄCYCH LECZENIE DOMOWE W ZAOPATRZENIE W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Zwróciłem się z apelem do producentów diet, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w leczeniu żywieniowym o pomoc w pozyskaniu środków ochrony osobistej. Poniżej publikuję pisma, które skierowałem do współpracujących firm oraz pismo, które rozesłałem do Ośrodków Leczenia Żywieniowego. Jako PTŻK postaramy się koordynować działania z tym związane. Jeżeli Państwo chcą pomóc albo potrzebujecie tej [...]

23 marca 2020|

Finansowanie i rozliczanie leczenia żywieniowego w szpitalu – instrukcja

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że w zakładce  Rozliczenia  znajdziecie Państwo komplet praktycznych i aktualnych informacji na temat finansowania i rozliczania leczenia żywieniowego w szpitalach wraz z kompletem aktualnych dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczególnej uwadze Państwa polecam skale NRS i SGA, które zostały zaktualizowane i dostosowane do potrzeb szpitali.  Ujednolicone dokumenty powstały we [...]

23 marca 2020|

Uaktualnienie – Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania i rozliczania żywienia dojelitowego i pozajelitowego na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej

16 marca 2020 r. Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania i rozliczania żywienia dojelitowego i pozajelitowego na oddziałach rehabilitacji Uprzejmie informujemy, że na mocy Zarządzenia Nr 133/2019/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 1 października 2019 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych [...]

16 marca 2020|

UWAGA!!! NOWE ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Szanowni Państwo,   Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o kolejnej pozytywnej zmianie systemowej, dzięki której możliwe stało się rozliczanie przedłużonych hospitalizacji pacjentów z powikłaniami po założeniu sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego rozliczanych dotychczas w ramach grupy F13.   Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniła jedną z uwag przesłanych 20.12.2019 r.  przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego w [...]

02 stycznia 2020|

Mobilna wersja już dostępna – Standardy Leczenia Żywieniowego Dojelitowego Dorosłych w Warunkach Domowych

      Bardzo często, w codziennej pracy, brakuje rzetelnego, wiarygodnego źródła wiedzy, które znajduje się "pod ręką".  Wychodząc naprzeciw potrzebom dostępności standardów postępowania w każdej chwili naszej pracy, przekazujemy Państwu mobilną wersję " STANDARDÓW", na telefony komórkowe. Wystarczy ją pobrać na telefon i uruchomić. POBRANIE JEST NIEODPŁATNE. Wymaga aktualnego czytnika plików pdf.     [...]

27 grudnia 2019|

Standardy Żywienia Dojelitowego Dorosłych w Warunkach domowych 2019

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego (PTŻK), skupiające ekspertów i profesjonalistów opieki zdrowotnej reprezentujących największe wiodące ośrodki – szpitalne oraz ambulatoryjne, zajmujące się żywieniem klinicznym w warunkach domowych, przygotowało Standardy Żywienia Dojelitowego Dorosłych w Warunkach Domowych. Wytyczne te zostały przygotowane przez ekspertów z kilkunastu wiodących ośrodków w Polsce zajmujących się od ponad dekady pacjentami żywionymi dojelitowo w [...]

27 grudnia 2019|