Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne): postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia.

Żywienie dojelitowe jest to podaż wszystkich substancji odżywczych (energii, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin) w  specjalnych odżywkach (dietach przemysłowych), tym chorym, którzy nie mogą być żywieni w sposób naturalny(jeść) ze względu na charakter choroby podstawowej lub wtórne do choroby podstawowej niedożywienie.

rys1Zgłębnik dojelitowy: każdy rodzaj sondy (rurki), którego jeden koniec ma umieszczony w świetle przewodu pokarmowego(żołądek, jelito), a drugi wyprowadzony na zewnątrz ciała pacjenta przez nos(jak na rysunku) lub usta,  tak że umożliwia to żywienie dietą przemysłową. Są to cienkie, elastyczne zgłębniki wprowadzone do żołądka lub jelita. Zgłębniki dojelitowe zakładane są  podczas operacji chirurgicznej, w endoskopii lub przy łóżku chorego.

rys2Gastrostomia to rodzaj rurki założonej do przetoki  przetoki (otworu łączącego żołądek ze skórą)  wytworzonej głównie w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Gastrostomie wykonane są zmiękkich, giętkich materiałów i są zakończone wewnątrz żołądka balonem lub plasitkowa nakładką z otworem. Od strony skóry brzuch mocowane są nakładką lub szwem chirurgicznym. Zakładane są operacyjnie (gastrostomie operacyjne) lub endoskopowo ( gastrostomie przezskórne endoskopowe-tak zwane PEGI).

rys3_1Jejunostomia to rodzaj rurki założonej do jelita cienkiego w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Jejunostomia wykonane są zmiękkich, giętkich materiałów i są od strony skóry brzucha mocowane  nakładką i szwami chirurgicznym. Zakładane są operacyjnie.

Dieta przemysłowa preparat żywieniowy stosowany w celach leczniczych w żywieniu enteralnym lub jako suplement pokarmowy w doustnej suplementacji pokarmowej. Są różne rodzaje diet przemysłowych, które lekarz wybiera dla chorego kierując się jego choroba i potrzebami. Diety przemysłowe są sterylne, mają składniki pokarmowe wysokiej jakości  i  są podawane  choremu różnymi drogami (kilka razy w ciągu dnia przez strzykawkę do zgłębnika, lub z pomocą zestawu grawitacyjnego czy pompy żywieniowej). Diety te są pakowane w szklane opakowania lub specjalne plastikowe worki (paki).

 

Warunkiem żywienia dojelitowego jest możliwość założenia zgłębnika dojelitowego i sprawny przewód pokarmowy, który może wchłaniać substancje odżywcze.

 

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych to  podawanie białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody,  przy użyciu diet innych niż naturalne w sposób inny niż doustnie  wykonywane w domu chorego wraz z kompleksową opieką nad chorym wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia.

Oznacza to podawanie choremu w warunkach domowych przez sondę dojelitową, gastrostomię (klasyczną lub Typu PEG czy jejunostomię ) diet przemysłowych. Diety podawane są metodą grawitacyjną (przez specjalny zestaw), metoda bolusa (strzykawką) lub przez pompę żywieniową.